برای شروع آچار را درست پیدا کنید

هنگامی که با موفقیت از اولین کد امنیتی در ناحیه شروع استفاده کردید و در را باز کردید، از آن عبور کرده و سپس به سمت چپ نگه دارید. در اینجا می توانید یک جعبه اتصال را ببینید که برای تامین برق مجدد نیاز دارید. پازل را حل کنید و سپس سوئیچ کنار آن را فعال کنید تا یک صفحه طبقه فعال شود. چند قدم به بالا ادامه دهید. سپس باید از نردبان سمت راست پایین بروید. راهروی باریک را دنبال کنید و در انتها را باز کنید. در اینجا معمولاً یک جهش یافته و یک گزارش صوتی که می توانید جمع آوری کنید پیدا خواهید کرد.

معما را در جعبه اتصال حل کنید و سوئیچ را بچرخانید تا یک دروازه جدید باز شود. (© GIGA)

بسته بندی آچار کمی بیشتر از لوله سربی است. فقط به اندازه ای است که فوراً یک جهش یافته انسان نما را با صدایی باردار روی تخته ها بفرستید. و بهترین ها: شما می توانید آچار را در همان ابتدا و بدون هیچ نگرانی زیادی جمع آوری کنید. لازم نیست مدت زیادی به دنبال کارت دسترسی باشید یا راه طولانی را پیاده روی کنید. خیلی خوب به نظر می رسد که درست باشد؟ شاید، اما شما به راحتی می توانید آچار را از دست بدهید.

در حالی که لوله سربی با حمله سبک 15 آسیب و با حمله قوی 25 آسیب وارد می کند، می تواند آچار با 18 و 30 نقطه آسیب با شدت بیشتری توزیع کنید می توانید با خیال راحت لوله سرب را زمین بگذارید. در غیر این صورت فضای موجودی محدود شما را محدود می کند.منبع

در System Shock Remake، می‌توانید سلاح‌های غوغایی را که می‌توانید پیدا کنید، در یک دست بشمارید. درست در ابتدا لوله سرب را دریافت می کنید. چیز زنگ زده به هدف خود عمل می کند، اما به سختی می تواند وسیله مناسبی برای دفاع موفقیت آمیز از خود در دراز مدت باشد. خوشبختانه، در چند دقیقه اول بازی، می‌توانید یک سلاح سرد قوی‌تر را جمع‌آوری کنید: آچار.

آچار را پیدا کنید

به محض اینکه در سیستم شوک در سطح پزشکی بیدار شدید، اولین سلاح سرد خود را دریافت خواهید کرد: لوله سربی. با این حال، شما می توانید یک سلاح سرد حتی بهتر را مستقیماً بدون تلاش زیاد پیدا کنید. در اینجا می توانید دریابید که برای این کار چه کاری باید انجام دهید.

به راه خود ادامه دهید و از اینجا به هر جهتی که می توانید پیدا کنید، وسایلی را از اجساد دراز کشیده در اطراف جمع آوری کنید. به سختی می توانید گم شوید زیرا هر دوشاخه به بن بست ختم می شود. این تنها انشعاب سوم در جاده ای است که با آن برخورد می کنید مهم است. در اینجا یکی دیگر از کارکنان ایستگاه سیتادل را خواهید دید. آچار درست کنارش است.