بدون محدودیت سرعت برای آب و هوا: نخست وزیر سبز شگفت زده شد

به طور کلی، آلمان در مقایسه جهانی تنها مسئول 2 درصد از انتشار گازهای گلخانه ای مخرب آب و هوایی است. به گفته وی، تأثیر محدودیت سرعت به سادگی بیش از حد برآورد می شود. بلکه مهمتر است که اقتصاد رقابتی و خنثی از نظر آب و هوا تنظیم شود که باعث ایجاد مشاغل جدید می شود. آلمان باید به الگوی سایر کشورها در این زمینه تبدیل شود.

زم: ماشین الکترونیکی جو را تمیز می کند

آژانس محیط زیست فدرال: محدودیت سرعت باعث صرفه جویی در انتشار CO2 می شود

از قضا، نخست وزیر سبز در سرعت مجاز، ترمز می گیرد. به گفته وینفرید کرچمان، محدودیت سرعت در اتوبان های آلمان در مبارزه با تغییرات آب و هوایی «کاملاً بی ربط» است. مسائل دیگر بسیار مهمتر هستند.

کرچمن: محدودیت سرعت برای حفاظت از آب و هوا بی ربط است

طبق محاسبات خود، آژانس محیط زیست فدرال به این نتیجه رسیده است که محدودیت سرعت عمومی 120 کیلومتر در ساعت در اتوبان های آلمان باعث کاهش انتشار CO2 از خودروها می شود. حدود 2.7 درصد میتوانست. اگر سیاستمداران بر سر سرعت 100 کیلومتر در ساعت توافق کنند، صرفه جویی تقریباً 6 درصدی امکان پذیر خواهد بود.

همچنین بحث هایی در مورد سرعت کمتر در جاده های دور از بزرگراه ها وجود دارد. بیش از 350 شهر و شهرداری به آن پیوسته اند ابتکار شهرهای قابل زندگی ادغام شده است که می خواهد سرعت 30 را به جای 50 کیلومتر در ساعت در مناطق شهری اعمال کند. از جمله، هانوفر، لایپزیگ، نورنبرگ، اشتوتگارت و فرایبورگ در آنجا حضور خواهند داشت.



منبع

در مناقشه بر سر محدودیت سرعت عمومی در اتوبان های آلمان، وینفرید کرچمان، نخست وزیر سبز بادن-وورتمبرگ، دوباره صحبت کرده است. اگرچه او همیشه مدافع محدودیت سرعت بوده است، اما بحث شده است محدودیت سرعت برای مبارزه بین المللی علیه تغییرات آب و هوایی “کاملا بی ربط” است. این ایده که آلمان می تواند جهان را “با رادیکال ترین حفاظت از آب و هوا” نجات دهد نیز یک تصور اشتباه است (منبع: Tagesspiegel).

این ماشین الکتریکی می‌خواهد CO2 را از هوا بمکد: