بحران در Vodafone – رئیس اعتراف کرد: “به اندازه کافی خوب نبودند”

Vodafone در حال حاضر نیز قیمت‌ها را برای مشتریان اینترنت ثابت فعلی افزایش می‌دهد. بعید است که این مورد به نفع مشتریان باشد – و همچنین فرصتی برای فسخ فوق العاده ارائه می دهد.

رئیس Vodafone Margherita Della Valle گروه را به دادگاه می برد: نمایش های ما به اندازه کافی خوب نبود. مدیر عامل گروه مخابرات بریتانیا (منبع: Tagesschau) گفت: ما سازمان خود را ساده خواهیم کرد تا رقابت خود را دوباره به دست آوریم.

آیا نمی خواهید اخبار دیگری در مورد فناوری، بازی ها و فرهنگ پاپ را از دست بدهید؟ تست و راهنمای فعلی ندارید؟ سپس ما را در فیس بوک یا دنبال کنید توییتر.

منبع

دلیل تعدیل نیروها این است توسعه غم انگیز در Vodafone. رشد در سال مالی گذشته به 0.3 درصد کاهش یافت. این گروه قبلاً ارقام ضعیفی ارائه کرده بود. مهمتر از همه، نیروی محرکه اقتصادی، یعنی بازار آلمان، برای مدت طولانی در حال ضعیف شدن بوده است. به عنوان مثال، Vodafone شماره 1 را برای سال 2022 از نظر بیشترین خاتمه های انجام شده از طریق ارائه دهنده خدمات Volders تضمین کرد. Vodafone در اینجا سال گذشته نیز درست در صدر قرار داشت.

Vodafone دقیقاً در حال حاضر با موفقیت نمی درخشد. رئیس غول مخابراتی بریتانیا اکنون صادقانه به این موضوع اعتراف کرده است. چیزی که برای برخی از مشتریان جای تعجب ندارد، عواقب تلخی برای بسیاری از کارمندان وودافون دارد.

وودافون

Vodafone نمی تواند این کار را انجام دهد: 11000 شغل قبل از پایان

برای سال جاری، Vodafone نیز در انتظار یک وضعیت دشوار است. در اینجا نیز تمرکز بر بازار آلمان است. زیرا در طول مشتریان گروهی Vodafone را ترک می کنند رقبای همیشگی Telekom و بالاتر از همه o2 می توانند منتظر رشد باشند.

افزایش قیمت در Vodafone: آیا این طرح کار می کند؟

سازمان را ساده کنید – با این حال آنچه در ابتدا خوب به نظر می رسد برای بسیاری از کارمندان به معنای پایان Vodafone است: 11000 شغل این شرکت می خواهد بین المللی شود لغو. این موقعیت ها یک شبه ناپدید نمی شوند، بلکه طی سه سال آینده. Vodafone تبدیل می شود تعداد کارمندان 10 درصد کاهش می یابد.

که در آلمان باید کار 1300 نفر را در Vodafone واگذار کند باید، اما زودتر برنامه ریزی شده است که کارمندان Vodafone – عمدتاً از بخش اداری – باید تا پایان مارس 2024 ترک کنند. این مرحله قبل از ضربه همه جانبه که اکنون به صورت عمومی منتشر شده، برای وودافون شناخته شده بود.

آیا به دنبال یک قرارداد جدید تلفن همراه هستید؟ سپس به این موانع توجه ویژه ای داشته باشید:

GIGA توصیه می کند

محبوب در بین خوانندگان GIGA