با سوئیچ همه چیز در سراشیبی است

چگونه با کوپن های بازی Nintendo Switch پس انداز کنیم

پوکمون یک موفقیت بزرگ برای نینتندو است

نینتندو ارقام کاهش فروش را با تنگناهای تحویل نیمه هادی ها و سایر اجزای مهم توجیه می کند. این گزارش همچنین نشان می دهد که اعداد از سال 2021 کاهش یافته است. مدل OLED سوئیچ سهم فزاینده ای از کنسول های فروخته شده را به خود اختصاص می دهد. با این حال، در عصر سوئیچ، به نظر نمی رسد که نینتندو مشکلی را ببیند. با پایان تنگناهای عرضه، نینتندو می خواهد تولید کنسول هیبریدی را در سال جاری حتی بیشتر افزایش دهد.

تعداد نرم افزارهای فروخته شده با کاهش چهار درصدی به 172.11 میلیون بازی رسید. با این حال، یک نکته برجسته وجود دارد پوکمون زرشکی و زرشکی. این دو بازی در حال حاضر بیش از 20 میلیون نسخه در هفت هفته اول انتشار به فروش رسانده اند – سریع ترین عرضه تا به حال برای یک بازی روی کنسول نینتندو. Splatoon 3 با فروش 10.13 میلیون نسخه و Nintendo Switch Sports با 8.61 میلیون نسخه فروش بسیار عقب تر هستند (منبع: Nintendo).منبع به طور کلی، نینتندو همچنان می تواند از موفقیت سوئیچ راضی باشد. از زمان راه اندازی، بیش از 120 میلیون کنسول برای گیمر آورده است. این موضوع رسماً سوئیچ را به دومین کنسول پرفروش تمام دوران تبدیل می کند. افزایش پیوسته تعداد کاربرانی که هر سال بازی می کنند نیز نشان می دهد که سوییچ نیز به طور فعال مورد استفاده قرار می گیرد.

در گزارش مالی اخیر، نینتندو فاش می‌کند که سوییچ و بازی‌هایش چقدر فروش دارند. غول بازی های ویدیویی باید یک نقطه ضعف را در اینجا بپذیرد. در مقایسه با فروش 18.95 میلیون کنسول در سال گذشته، تنها در سه فصل اول سال 2023 14.91 میلیون نسخه فروخته شد. این با کاهش 21.3 درصدی مطابقت دارد.

سوئیچ یک موفقیت بزرگ است. با این حال، پس از پنج سال اتکای کامل نینتندو به کنسول هیبریدی، اکنون فروش به آرامی در حال کاهش است. با این حال، غول ژاپنی بازی های ویدیویی نیز دلایل خوبی برای خوشحالی دارد.

سوئیچ نینتندو

نینتندو گزارش می دهد: تعداد سوئیچ ها در حال کاهش است

در بازی های سوییچ صرفه جویی کنید. نینتندو نشان می دهد که چگونه: