با تعجب از قانون جدید گرمایشی: معافیت مهم دیگر اعمال نمی شود

این بدان معناست که در صورت خرابی سیستم گرمایشی قدیمی، حتی خانوارهای کم درآمد نیز باید قادر به پرداخت هزینه گرمایش سازگار با آب و هوا باشند. با این حال، تنها زمانی باید گرمایش را تعویض کنید که گرمایش قدیمی کاملاً خراب شده باشد و دیگر قابل تعمیر نباشد. هیچ کس مجبور نیست یک بخاری در حال کار را بازنشسته کند. این چیزی را تغییر نمی دهد.

اما این بخش اکنون گم شده است، زیرا “از نظر قانون اساسی غیرقابل قبول خواهد بود“کارینا کنراد، رهبر گروه پارلمانی FDP به آژانس مطبوعاتی آلمان (از طریق Tagesschau) گفت. برای اطمینان از اینکه افراد مسن بیش از حد مسئولیت نمی گیرند، باید حمایت هدفمند و یک جزء اجتماعی خاص وجود داشته باشد. علاوه بر این، باید بتوان از طریق برنامه KfW وام های کم بهره گرفت.

در قانون جدید گرمایشی برنامه یارانه جدیدی نیز پیش بینی شده است. اساساً 30 درصد هزینه های گرمایش سازگار با آب و هوا برای همه بازپرداخت می شود. اگر زودتر جابجا شوید، از قانون پاداش 20 درصدی بهره مند می شوید. اگر درآمد کمتر از 40000 یورو در سال باشد، 30 درصد دیگر بازپرداخت می شود. همه تخفیف ها قابل ترکیب هستند حداکثر 70 درصد وجود دارد. بنابراین حتی اگر بتوانید همه بازپرداخت ها را با هم ترکیب کنید، 80 درصد نیست، بلکه “فقط” 70 درصد خواهد بود.

قانون گرمایش جدید در نظر گرفته شده است تا اطمینان حاصل کند که در سال‌های آینده فقط سیستم‌های گرمایش سازگار با آب و هوا ممکن است نصب شوند، اگر سیستم گرمایش قدیمی دیگر نیازی به تعمیر و تعویض نداشته باشد. در واقع، باید برای افراد مسن معافیت وجود داشته باشد، اما ناگهان دیگر قابل تحمل نیست و مخفیانه بیرون رانده می شود.

قانون جدید گرمایش برای افراد بالای 80 سال نیز اعمال می شود

دولت فدرال پیش نویس نهایی خود را برای قانون جدید گرمایش ارائه کرده است و اکنون می تواند آن را تأیید کند. کارشناسان متوجه آن یکی در واقع معافیت مهم برای افراد بالای 80 سال از دست رفته است. در واقع، این باید تضمین کند که اگر سیستم گرمایش گاز یا نفت قدیمی خراب شود، به ویژه افراد مسن دیگر نیازی به سرمایه گذاری بزرگ ندارند.

آنچه باید در مورد پمپ های حرارتی بدانید:

یارانه های بالایی برای سیستم های گرمایش سازگار با آب و هوا در نظر گرفته شده است

آیا نمی خواهید اخبار دیگری در مورد فناوری، بازی ها و فرهنگ پاپ را از دست بدهید؟ تست و راهنمای فعلی ندارید؟ سپس ما را در فیس بوک یا دنبال کنید توییتر.

منبع با این حال، به طور کلی، قانون جدید گرمایشی آنچنان که در نظر گرفته شده بود سختگیرانه نخواهد بود. وجود دارد دوره های انتقال بسیار طولانی تر و برنامه ریزی گرمایش شهری همیشه باید ابتدا انجام شود، به منظور تعیین اینکه کدام نوع گرمایش در منطقه متعلق به آینده است. اگر گرمایش منطقه ای گسترش یابد، شاید اصلاً نیازی به پمپ حرارتی نباشد. همه اینها حداکثر تا سال 2028 انجام می شود و تنها پس از آن واقعاً مرتبط خواهد بود.