چگونه با بانکداری آنلاین از خود محافظت کنید:

مشتریان کنار گذاشته می شوند: Erste Bank دیگر پول نقد صادر نمی کند

با این حال، مشتریان ING در شب شنبه تا یکشنبه به طور کامل از موهبت های دنیای پرداخت مدرن قطع نمی شوند. چونکه اون با کارت یا گوشی هوشمند پرداخت کنید (به عنوان مثال Apple Pay یا Google Pay) در طول کار تعمیر و نگهداری همچنان امکان پذیر باشد.

به گفته این بانک، ING عمداً زمان را به شب منتقل کرد تا «تاثیر آن را بر مشتریان خود به حداقل برساند» (منبع: MobiFlip).

در شب از شنبه 15 اکتبر تا یکشنبه 16 اکتبر بنابراین خدمات محدود خواهد شد. به مدت چهار ساعت بین ساعت 10:00 شب تا 02:00 بامداد، مشتریان ING از این سود خواهند برد بانکداری اینترنتی و همچنین اپلیکیشن بانکی باید بدون انجام شود.

به روز رسانی ها گاهی اوقات می توانند آزاردهنده باشند، اما بسیار مهم هستند. حفره های امنیتی اغلب اصلاح می شوند یا فناوری به روز می شوند. آنچه برای کاربران خصوصی اعمال می شود در مورد بانک بزرگی مانند ING نیز صدق می کند. بانک فرانکفورتر کار تعمیر و نگهداری را برای آخر هفته آینده اعلام کرده است.

بانکداری اینترنتی یا اپلیکیشن وجود ندارد: ING کار تعمیر و نگهداری آخر هفته را اعلام می کند