ظاهراً، کمپین رسانه‌های اجتماعی من در مورد بازی‌هایی که به بچه‌ها آموزش می‌دهد وسوسه قمار نشوند، نینتندو را متقاعد کرده است که این بازی برای بچه‌ها قمار است.»