Lost Ark یکی از موفق ترین بازی های Steam در ابتدای سال گذشته بود که بیش از 1.3 میلیون بازیکن همزمان در اوج خود داشت و در اوایل سال 2023 یک بازگشت کوچک را تجربه کرد. با این حال، در این بین، هیاهوی پیرامون اکشن RPG تا حدودی کاهش یافته است. در حال حاضر تنها 69000 بازیکن به طور همزمان روی سرورها هستند. با این حال، آپدیت بهار در 12 آوریل 2023 منتشر شد که احتمالاً تعداد بازیکنان را دوباره افزایش می دهد (منبع: Steam).