ممکن است قیمت در حال حاضر بالاتر باشد. قیمت در تاریخ 2022/11/27 ساعت 10:01 ب.ظ