ارزیابی من از نیروگاه بالکن آلدی محتاطانه بود. شما با مبلغ نسبتاً زیادی یک مدل ضعیف دریافت می کنید. جایگزین های Netto به طور قابل توجهی قدرتمندتر هستند. اما Aldi شامل یک براکت است و ماژول های خورشیدی خیلی بزرگ نیستند، بنابراین می توانید حتی اگر فضای کمی وجود دارد آنها را در بالکن آویزان کنید. اما واقعا نیروگاه بالکن آلدی برای چه کاری مفید است؟ هایسه ضربه زده و توضیح می دهد: