دانشگاه مریلند پلیور مخصوصی تولید کرده است. افرادی که می پوشند برای تشخیص چهره نامرئی می شوند زیرا هوش مصنوعی به سادگی تحت تأثیر قرار می گیرد. از “الگوی خصمانه” استفاده می شود. همچنین این پیراهن کش استانداردهای کاملاً جدیدی را از نظر مد تعیین می کند.

ژاکت هوش مصنوعی را گیج می کند: تشخیص چهره غیرممکن است

دانشجویان دانشگاه مریلند موفق به تشخیص چهره شده اند تا به جایی برسند. تبدیل شد یک ژاکت با “الگوی خصمانه” توسعه یافته است که به سادگی هوش مصنوعی پشت تشخیص چهره را تحت تأثیر قرار می دهد. هوش مصنوعی قادر نیست پوشنده ژاکت را به عنوان یک انسان تشخیص دهد. مقایسه با داده های بیومتریک دیگر امکان پذیر نیست. این مقایسه برای سایر افراد حاضر در اتاق که ژاکت استتاری به تن ندارند کاملاً جواب می دهد.

هدف این پروژه در واقع بررسی هوش مصنوعی مورد استفاده برای نقاط ضعف است. آسیب‌پذیری فرضی می‌تواند در حوزه‌ای کاملاً متفاوت مفید باشد. از آنجایی که در کشورهای خودکامه مانند چین، تشخیص چهره بخشی از زندگی روزمره است، می تواند پوشنده ژاکت مخصوص را بدون شناسایی حرکت دهید. در مورد تظاهراتی که منتقد نظام هستند – مانند تظاهراتی که مثلاً الان در ایران برگزار می شود – امکان تعیین تکلیف تظاهرکنندگان بعدا وجود نخواهد داشت.

الگوی ژاکت عمدا هرج و مرج است تا هوش مصنوعی را گیج کند. به گفته دانش‌آموزان، هوش مصنوعی موتیف را به حلقه‌ای بی‌پایان می‌فرستد که نمی‌تواند راه خود را پیدا کند (منبع: دانشگاه مریلند). سپس فرآیند شناسایی متوقف می شود زیرا هوش مصنوعی آن را به عنوان یک انسان نمی بیند.

این ژاکت را می توانید در ویدیو اینجا ببینید:

تشخیص چهره را می توان فریب داد

برای جلوگیری از تشخیص چهره، حتی نیازی به ژاکت استتاری خاصی ندارید. سال‌ها پیش، محققان بلژیکی نشان دادند که هوش مصنوعی در حال حاضر می توان با تصاویر بسیار رنگارنگ فریب دادوقتی جلوی شکم گرفته می شود.