اگر در حال حاضر صاحب یک گوشی هوشمند هستید، اینها برجستگی های تعرفه ای در شبکه های این کشور هستند Telekom، Vodafone و o2. تمامی قیمت ها در ماه می باشد:

  • 8 گیگابایت LTE با قیمت 5.99 یورو در handyvertrag.de – ماهانه قابل لغو است!
  • 10 گیگابایت LTE برای 6.99 یورو در sim.de – ماهانه قابل لغو است!
  • 12 گیگابایت LTE با قیمت 7.99 یورو در handyvertrag.de – ماهانه قابل لغو است!
  • 20 گیگابایت LTE برای 8.99 یورو در sim.de – ماهانه قابل لغو است!
  • 24 گیگابایت LTE برای 10.99 یورو در handyvertrag.de – ماهانه قابل لغو است!
  • 30 گیگابایت LTE با قیمت 12.99 یورو در handyvertrag.de – ماهانه قابل لغو است!
  • 40 گیگابایت LTE برای 14.99 یورو در sim.de – ماهانه قابل لغو است!
  • 50 گیگابایت LTE برای 19.99 یورو در sim.de – ماهانه قابل لغو است!
  • 120 گیگابایت LTE 24.99 یورو با MegaSIM – ماهانه قابل لغو است!
  • حداکثر نامحدود رایگان برای 29.99 یورو در Freenet – ماهانه قابل لغو است!