تغییر به یک قرارداد جدید تلفن همراه می تواند ارزشمند باشد:

پس از حذف o2: تعرفه های نامحدود دیگر امکان پذیر نیست

مشتریان متاثر با تعرفه نامحدود تلفن هوشمند یا جایگزینی DSL دیگر نمی توانند دوباره برای تعرفه نامحدود با o2 ثبت نام کنند. طبق گزارش ها، Telefónica به کارکنان پشتیبانی و فروشندگان دستور داده است که لغو لغو شده را لغو نکنند. مشتریان باید در سیستم های داخلی o2 باشند حتی با قفل مشخص شده است شده است. تغییر به تعرفه دیگری در داخل o2 ممکن است (منبع: teltarif.de).

Telefónica در حال حاضر در حال ارسال فسخ انبوه است. در صورتی که حداقل مدت قرارداد منقضی شده باشد، هزاران کاربر تعرفه نامحدود از o2 خارج می شوند. Telefónica این رویه را تایید کرده است و خود را درست می بیند، اما هیچ دلیلی برای فسخ ارائه نمی دهد.

o2: Telefónica تعدادی از مشتریان نامحدود را اخراج می کند

GIGA توصیه می کند

محبوب در بین خوانندگان GIGA