تبلیغات در ویندوز 11 چیز جدیدی نیست، اما همچنان کاربران را دیوانه می کند:

بنابراین ویندوز 11 در نهایت شما را تنها می گذارد

مجوز:نسخه کامل