تعدادی دیگر از کاربران در نظرات با او موافق هستند. آنها احساس می کنند مایکروسافت از آنها حمایت می کند و مرتباً از پنجره های بازشو اذیت می شوند.

زبان ها:آلمانی انگلیسی فرانسوی