YouTube از کاربران YouTube Shorts و Posts Community می خواهد ابزارهای جدید را در طول سال در دسترس قرار دهید. برای انجام این کار، روی «ابزارهای جدید و نوآورانه» سرمایه‌گذاری کنید تا سازندگان بتوانند دسترسی خود را افزایش دهند (منبع: YouTube Help).

با حذف فرمت، یوتیوب اساساً اعتراف می کند که هرگز واقعاً کار نکرده است. همچنین می ایستد یک فرمت ویدیوی کوتاه مشابه با شورت ارائه می دهد، که به نظر می رسد با استقبال بهتری از سوی کاربران مواجه شده است. با ظهور TikTok، داستان ها کمتر و کمتر مرتبط شده اند.

آیا نمی خواهید اخبار دیگری در مورد فناوری، بازی ها و فرهنگ پاپ را از دست بدهید؟ تست و راهنمای فعلی ندارید؟ سپس ما را در فیس بوک یا دنبال کنید توییتر.

منبع

بهتر است YouTube Premium را از طریق iOS رزرو نکنید:

یوتیوب: کوتاه به جای داستان

نسخه:متفاوت است