این نرم افزار برای جلوگیری از بدترین ها طراحی شده است

از 1 اکتبر آنها هستند بزرگترین مصرف کننده گاز در آلمان موظف به ثبت نام در آنجا و ارائه داده های فعلی. مثلاً اینها عبارتند از هزینه های قطع شدن گاز، مقدار باقیمانده گاز یا ارتباط اجتماعی محصولات خودتان. اگر جیره بندی گاز وجود داشته باشد، آژانس شبکه فدرال می خواهد از این داده ها برای تصمیم گیری، از جمله موارد دیگر، استفاده کند. کدام شرکت هنوز چقدر گاز دریافت می کند. آسیب پذیری زنجیره تامین نیز بخشی از توجه است. این برای جلوگیری از تأثیر غیرضروری سهمیه بندی بر بخش های بالادستی یا پایین دستی است.

با پلت فرم امنیتی گاز، آژانس شبکه فدرال می خواهد اثرات منفی سهمیه بندی گاز را به حداقل برسانید.

آلمان به سمت زمستان حقیقت پیش می رود: آیا گاز کافی وجود دارد یا شیر برای خانواده ها و شرکت های خصوصی بسته است؟ آژانس شبکه فدرال در حال آماده شدن برای حالت شدید است و نرم افزاری را برای جلوگیری از بدترین عواقب کمبود گاز توسعه داده است.

این تنها مصرف کنندگان بزرگ نیستند که منبع انرژی را جابجا می کنند. قیمت های انفجاری گاز و برق باعث سوزاندن سوراخی در کیف پول آلمانی ها شده است که اغلب حتی یک سنت هم برای پس انداز ندارند. کلاهبرداران هم اکنون با بستن قراردادهای گران قیمت برق و گاز بر روی مصرف کنندگان از این موقعیت سوء استفاده می کنند.منبع

تمام آلمان با ترس به ماه های زمستانی آینده نگاه می کند. کاهش عرضه گاز از روسیه به نگرانی ها در مورد زمستان سرد دامن می زند. در مرکز بحران: آژانس شبکه فدرال. اگر بدترین حالت به بدترین حالت برسد، مقامات آلمانی تصمیم می گیرند که چه کسی بنزین دریافت کند و چه کسی چیزی دریافت نکند. نرم افزار جدید برای تسهیل مدیریت این تصمیم در نظر گرفته شده است.

آژانس شبکه فدرال با استفاده از نرم افزار جدید تصمیم می گیرد چه کسی چه مقدار بنزین دریافت کند

اگر صاحب یک نیروگاه برق بالکن هستید، حداقل می توانید در مورد برق آرامش خود را حفظ کنید:

گرانی انرژی برای آلمانی ها مشکل ایجاد کرده است

“سکوی امنیتی گاز”، همانطور که نامیده می شود، زمانی استفاده می شود که دولت فدرال مرحله سوم و پایانی طرح اضطراری ملی گاز باید فعال شود این زمانی اتفاق می افتد که به دلیل کاهش عرضه گاز روسیه، بازار گاز در آلمان سقوط کرد و مصرف کنندگان دیگر نمی توانند عرضه شوند (منبع: ولت).