هر دوشنبه، لوئیس کلامروث، مجری برنامه، موضوعات جاری و مرتبط را با مهمانانی از تجارت، جامعه و سیاست به صورت “سخت اما منصفانه” بحث می کند. ما به شما خواهیم گفت چه کسی برای برنامه بعدی در استودیو خواهد بود.

ARD
“hart aber fair” هر هفته به صورت زنده از ARD تولید و پخش می شود. اگر می‌خواهید بعداً برنامه را تماشا کنید یا آن را از دست دادید، نمایش فعلی برای پخش در کتابخانه رسانه ARD در دسترس است. در اینجا نسخه‌های دیگری از Polit-Talk را نیز خواهید یافت و می‌توانید در اوقات فراغت خود روی برنامه‌های گذشته کلیک کنید.