هر دوشنبه، لوئیس کلامروث، مجری برنامه، موضوعات جاری و مرتبط را با مهمانانی از تجارت، جامعه و سیاست به صورت “سخت اما منصفانه” بحث می کند. ما به شما خواهیم گفت چه کسی برای برنامه بعدی در استودیو خواهد بود.

ARD

آیا نمی خواهید اخبار دیگری در مورد فناوری، بازی ها و فرهنگ پاپ را از دست بدهید؟ تست و راهنمای فعلی ندارید؟ سپس ما را در فیس بوک یا دنبال کنید توییتر.