این مشتریان در ازای پول خود بیشتر دریافت می کنند

Vodafone کمپین آماده ای دارد که به حجم داده ها کمک می کند. هر کسی که تصمیم به انجام این کار بگیرد حتی مجبور نیست هزینه اضافی بپردازد. با این وجود، یک نکته وجود دارد: Vodafone هدیه داده را برای همه مشتریان ارائه نمی دهد.

وودافون

Vodafone: به این ترتیب می‌توانید دو برابر حجم داده را برای گوشی هوشمند خود دریافت کنید

تعرفه های GigaMobil و GigaMobil Young هر کدام یک دارند مدت 24 ماه پس از آن، اگر از قبل قرارداد را لغو نکنید یا به طور فعال قرارداد را تمدید نکنید، به طور خودکار در یک دوره اخطار ماهانه قرار می گیرید. برای تعرفه های جوان نیز یکباره خواهد بود قیمت اتصال 39.99 یورو با توجه به تعرفه های معمول GigaMobil، قیمت اتصال در حال حاضر قابل اعمال نیست.

با همه تعرفه ها، در صورت وجود از این استفاده می کنید شبکه وودافون 5G. همچنین شامل نرخ ثابت تلفن در آلمان و رومینگ اتحادیه اروپا است. از طریق عملکرد GigaDepot می توانید حجم داده های استفاده نشده را به طور خودکار در ماه آینده با خود ببرید. با این ترکیب، وودافون باید بخواهد پایان پاس های وودافون را نیز جبران کند.

مشاهده قراردادهای تلفن همراه با Vodafone

Vodafone تاریخ خداحافظی را برای کمپین از دست نداد. با این حال، ارائه دهنده به شما اطلاع می دهد که در صورت تغییر قرارداد، حجم داده های اضافی را از دست خواهید داد. با این حال، بزرگترین نکته این است که Vodafone حجم داده ها را دو برابر می کند به همه مشتریان ارائه نمی دهد: فقط اگر مشتری جدیدی در Vodafone باشید یا خودتان قرارداد خود را تمدید کنید – یعنی یک دوره جدید 24 ماهه را بپذیرید – هدیه بزرگ داده وجود دارد.

وودافون حجم داده با سرعت بالا را دو برابر می کند برای برخی از تعرفه های تلفن همراه خود. مشتریان برای این کار نیازی به پرداخت هزینه اضافی ندارند. این پیشنهاد شامل تعرفه های زیر است (مشاهده Vodafone):

  • GigaMobil S: 24 به جای 12 گیگابایت با 39.99 یورو در ماه
  • GigaMobil M: 50 به جای 25 گیگابایت برای 49.99 یورو در ماه
  • GigaMobil L: 100 به جای 50 گیگابایت با 59.99 یورو در ماه
  • GigaMobil Young M: 60 به جای 30 گیگابایت برای 29.99 یورو در ماه
  • GigaMobil Young L: 100 به جای 50 گیگابایت با 37.99 یورو در ماه
شما همچنین می توانید استفاده کنید برای فعال کردن تخفیف 20 درصدی، «YEH» را کد کنید. حتما کادر تخفیف را علامت بزنید. پس‌انداز شده مستقیماً از قیمت ماهانه شما برای مدت 24 ماه کسر می‌شود. اما این درست است فقط برای مشتریان جدید

هدیه داده فقط برای مشتریان جدید و توسعه دهندگان

در مقایسه قیمت، با این حال، باید روشن باشد: تعرفه های Vodafone هستند هیچ پیشنهاد تخفیفی ندارد بر این اساس، اکنون می توانید دو برابر حجم داده بیشتری برای پول خود دریافت کنید. اما هنوز واقعاً با آن معامله ای نمی کنید. اگر می خواهید کمترین هزینه را برای تعرفه تلفن همراه انجام دهید، به مقایسه قراردادهای ارزان قیمت ما نگاهی بیندازید.منبع