سونی تاکنون Xperia Stream را دارد منحصراً برای Xperia 1 IV ارایه شده. مشخص نیست که آیا نسخه های دیگری برای تلفن های همراه دیگر مانند Xperia 5 IV نیز وجود خواهد داشت یا خیر.

Sony Xperia Stream: لوازم جانبی بازی برای Xperia 1 IV