تاکنون از مبردهای مخرب آب و هوا در پمپ های حرارتی استفاده شده است و این فناوری مستعد خطا است. هدف یک فناوری جدید تغییر آن است. به اصطلاح پمپ های حرارتی ترموآکوستیک از بلندگو استفاده می کنند ایجاد اختلاف فشار از طریق امواج صوتی. امواج صوتی متفاوتی تولید می شود که فشار زیاد یا کم را در سیستم بسته پر از گازی مانند نیتروژن یا هلیوم ایجاد می کند. به این ترتیب گاز گرم یا سرد می شود و بنابراین می تواند گرما یا خنکی را در مبدل حرارتی ایجاد کند.

با یک نیروگاه بالکن می توانید به راحتی خودتان برق تولید کنید:

پمپ های حرارتی به طور مداوم در حال توسعه بیشتر هستند

در دراز مدت، آلمان باید با سوخت های فسیلی برای گرمایش خداحافظی کند. پمپ های حرارتی باید این کار را انجام دهند. اما دستگاه ها غیر انتقادی نیستند. یک فناوری جدید حداقل یک نقطه ضعف اصلی را از بین می برد و پمپ های حرارتی را سبزتر می کند.

پمپ های حرارتی ترموآکوستیک از بلندگوها استفاده می کنند

محتوای خارجی قابل نمایش نیست.

بحران انرژی واقعاً پمپ های حرارتی را مورد توجه قرار داده است. شرکت‌های بیشتری به دنبال توسعه بیشتر راه‌حل‌های قبلی با مبردهای مخرب آب و هوا هستند. سازه‌های آرام‌تر و دستگاه‌های کارآمدتری ایجاد می‌شوند که دمای جریان بالاتری را به دست می‌آورند. بسیار مهمتر است که استارت آپ های جدید موضوع و فرصت های جدید را بپذیرند. این دقیقاً همان چیزی است که در نهایت تضمین می کند که ایده پمپ حرارتی واقعاً اجازه می دهد تا از سوخت های فسیلی دور شوید.