این شهرهای آلمان چند روز از زندگی شما را تمام خواهند کرد

با این حال، مقایسه بین المللی عقب مانده است: Inrix در گزارش فعلی این موضوع را در نظر می گیرد هیچ کشور آسیایی. شهرهای بزرگی مانند بمبئی در هند یا پکن در چین احتمالاً به همان اندازه لندن تحت تأثیر هرج و مرج ترافیکی قرار خواهند گرفت.

را میانگین آلمان برای سال 2022 40 ساعت است دقیقا مشابه پارسال به طور کلی، اینریکس هنوز شاهد بازگشت به سطح قبل از همه گیری نبوده است.

مقایسه بین المللی: تجزیه و تحلیل ترافیک ترافیک آسیا را مستثنی می کند

مردم یک سوم عمر خود را در خواب می گذرانند. کار بیشتر روز را می خورد. آنچه پس از آن باقی می ماند، در واقع می خواهید برای چیزهای زیبا استفاده کنید. اما ترافیک اغلب این طرح را خراب می کند، به خصوص در پایتخت: در مقایسه با آلمان، برلین از نظر هرج و مرج ترافیکی پیشتاز استهمانطور که ارزیابی اینریکس نشان داده است.

هیچ کس دوست ندارد در ترافیک گیر کند. اما اینکه چقدر زمانی را در آنجا از دست می دهید بستگی زیادی به جایی دارد که اغلب به آن سفر می کنید. در حالی که بدترین شهر آلمان برای رانندگان تعجب آور نیست، اما برخی از ورودی های غیرمنتظره نیز در بین 10 شهر برتر وجود دارد.

تحرک

هرج و مرج ترافیک: برلینی ها بیشترین ضربه را می بینند، اما مونیخ بیشتر منتظر می ماند

نگاهی اجمالی به مکان 2 نشان می دهد که Inrix این لیست را می سنجد: مسئله فقط زمان از دست دادن در ترافیک نیست، اندازه شهرها نیز در نظر گرفته می شود. از این رو برلین را قبل از مونیخ فرود می آورد، اگرچه رانندگان خودرو 3 ساعت بیشتر در پایتخت باواریا در ترافیک گیر کرده. در سال قبل، مونیخ همچنان در رتبه اول قرار داشت، اما در مقایسه تام تام با سال قبل، هامبورگ جلوتر بود.

آیا نمی خواهید اخبار دیگری در مورد فناوری، بازی ها و فرهنگ پاپ را از دست بدهید؟ تست و راهنمای فعلی ندارید؟ سپس ما را در فیس بوک یا دنبال کنید توییتر.

منبع

با این وجود، نه تنها شهرهای بزرگ آلمان حضور دارند: پوتسدام در جایگاه چهارم احتمالاً از نزدیکی آن به برلین رنج می برد. با دارمشتات، فرایبورگ و نورنبرگ اما تعداد کمی از نامزدها نیز وجود دارند که متأسفانه به تنهایی به مکان های برتر راه یافته اند.

در سراسر جهان در رتبه بندی منفی قرار دارد لندن جلوتر رانندگان پایتخت بریتانیا در سال 2022 156 ساعت را در ترافیک از دست دادند. شیکاگو بدترین در ایالات متحده است. با 155 ساعت ترافیک ثابت، شهر بادگیر دوم شد.

تحلیلگران از ایالات متحده آمریکا بین المللی زمان تراکم مقایسه شد و همراه باشید برای پایتخت آلمان تا 71 ساعت، که برلینی ها مجبور بودند در سال 2022 بیهوده در اتومبیل های خود خرج کنند. اما 10 تای برتر هنوز هم چند شگفتی در انتظار دارند:

  1. برلین با 71 ساعت
  2. مونیخ با 74 ساعت
  3. هامبورگ با 56 ساعت
  4. پوتسدام با 55 ساعت
  5. لایپزیگ با 46 ساعت
  6. دارمشتات با 47 ساعت
  7. فرایبورگ با 43 ساعت
  8. کلن با 38 ساعت
  9. برمن با 40 ساعت
  10. نورنبرگ با 40 ساعت

ایستادن در ترافیک در خودروهای الکترونیکی نیز سرگرم کننده نیست، اما حداقل مشتریان اکنون انتخاب های بیشتری دارند: