با این وجود، آژانس شبکه فدرال بارها و بارها هشدار می دهد که مردم و صنعت باید به صرفه جویی در مصرف گاز ادامه دهند. این زمستان های نسبتا معتدل و همچنین اقدامات ریاضتی عمده توسط شهروندان و همچنین شرکت ها اطمینان حاصل کرده اند که مخازن ذخیره گاز به خوبی پر شده و کمبود گاز وجود ندارد. رئیس آژانس شبکه فدرال در توییتی از جمعیت و شرکت‌ها تمجید کرد:

جنگ در اوکراین باعث افزایش سرسام آور قیمت انرژی در آلمان شده است. در حالی که زمستان اکنون پشت سر گذاشته شده است، بسیاری در حال حاضر با نگرانی منتظر فصل بعدی هستند. پس از آن وضعیت برای آلمان می تواند دوباره متزلزل شود. اما اکنون همه چیز روشن است.

آلمان گاز کافی برای زمستان آینده دارد

شما می توانید هزینه های برق را با یک نیروگاه بالکن کاهش دهید:

قیمت بنزین در آلمان دوباره کاهش می یابد

در چند هفته آخر زمستان بارها و بارها گفته می شد که آلمان فصل سرد را به خوبی پشت سر می گذارد. با این حال، طلسم سرمای بعدی باید چالش بزرگ دیگری باشد. کمبود گاز تهدید می شود. به گفته کارشناسان برجسته، این اتفاق نخواهد افتاد (منبع: رویترز).