برنامه هایی که بیشترین دانلود را دارند دارای نام هایی مانند “Super Hero-Save the World!”، “Arrow Coins” و “Parking Master”. این سه برنامه به تنهایی حدود 1.5 میلیون بار نصب شده اند. این لیست همچنین شامل برنامه هایی است که تعداد دانلودهای آنها قابل تعیین نیست (منبع: امنیت انسانی).

تبلیغات نامرئی و تقلب کلیک: محققان امنیتی بدافزار غیرمعمولی پیدا کرده اند که قبلا میلیون ها بار دانلود شده است. حداقل در 85 برنامه اندروید و iOS ظاهر شده است. گوگل و اپل این اپلیکیشن ها را از فروشگاه های خود حذف کرده اند.