این برنامه رایگان نباید در تلفن همراه شما گم شود

مارکو کراتزنبرگ

مجوز:نرم افزار رایگان

چک کننده مالی – پول در نظر گرفته شده است

کتاب بودجه Realbyte Inc. را هم دوست داشتم. این برنامه رایگان میلیون ها بار نصب شده است و نظرات مثبتی دارد. به طور کلی کمی مدرن تر به نظر می رسد و همچنین هر آنچه را که نیاز دارید ارائه می دهد. هنوز خریدهای درون برنامه ای وجود دارد. در پایان، تبلیغات برای من کمی بیش از حد مزاحم بود، بنابراین به بررسی مالی برگشتم. اما البته همه اینها یک نظر است.

هزینه و بودجه مدیر پول

هزینه و بودجه مدیر پول

برنامه های کتاب خانگی بی شماری در فروشگاه Google Play یا App Store اپل وجود دارد. ما در اینجا دو برنامه را به عنوان نمونه انتخاب کرده ایم که قبلا آنها را امتحان کرده ام و می توانم توصیه کنم. اما شما همچنین می توانید به سادگی کتاب خانه را در تلفن همراه در فروشگاه برنامه جستجو کنید و انتخاب های بیشتری خواهید داشت.

کتاب بودجه: مدیر پول

چک کننده مالی برنامه کتاب خانگی است که من بیشتر از آن استفاده کردم. این توسط “Deutscher Sparkassen- und Giroverband eV” ارائه شده است و هر آنچه را که نیاز دارید ارائه می دهد. همه چیز به خودی خود قابل توضیح است، شما ظاهر معمولی بانک پس انداز و یک نمای کلی خوب از تمام هزینه های خود را دریافت می کنید.

چک کننده مالی - پول در نظر گرفته شده است

چک کننده مالی – پول در نظر گرفته شده است

زبان ها:آلمانی انگلیسی فرانسوی

کتاب های بودجه به عنوان یک برنامه نیز به عنوان نسخه پولی موجود است. سپس آنها گزینه های اضافی را ارائه می دهند. در اینجا باید در نظر بگیرید که آیا به آنها نیاز دارید و اصلاً از آنها استفاده خواهید کرد. در برخی موارد برای من خیلی زیاد شد، بنابراین من فقط خریدها را به طور کلی وارد می کنم و نه جزئیات کوچک. در هر صورت، هنوز کار اضافی است. این به شما دید کلی خوبی از امکانات مالی شما می دهد.

Realbyte Inc.

Realbyte Inc.

کتاب بودجه: مدیر پول

کتاب بودجه: مدیر پول

چگونه می توانید هنگام خرید پس انداز کنید:

دیگر چگونه می توانید پس انداز کنید؟

در گذشته، یک کتاب خانگی تقریباً در هر خانواده استاندارد بود. مادربزرگ و پدربزرگ یکی را نگه داشتند تا بتوانند همیشه مراقب مخارج باشند و بدانند در پایان چه مقدار و چه مقدار پول باقی مانده است. به دلیل سرعت سریع تغییر، کتاب خانه اغلب در پس‌زمینه قرار می‌گیرد. اما در حال حاضر، زمانی که باید دقیقاً درآمد و هزینه را بدانید، دوباره منطقی است. برای این کار لازم نیست کتاب خانگی دستی نگه دارید، می توانید از برنامه های رایگان استفاده کنید.

نسخه:7/34/10

بانک های پس انداز آلمان و انجمن جیرو

چک کننده مالی

چک کننده مالی

افزایش هزینه های زندگی و تورم بالا در آلمان به این معنی است که بسیاری از مردم باید به پول خود توجه بیشتری داشته باشند. این همچنین بر افرادی تأثیر می گذارد که در واقع درآمد کافی دارند اما به دلیل افزایش هزینه ها دیگر نمی توانند به راحتی زندگی کنند. برنامه های رایگان می توانند به شما در مدیریت پول و هزینه های خود کمک کنند.

نکته خواندن

بستر، زمینه:لینوکس

کتاب خانه مادربزرگ به عنوان یک برنامه در تلفن هوشمند