این برنامه جدید به تازگی در گوشی شما ظاهر شده است

آموزش eBay classifieds: چگونه کار می کند

بدون eBay: تغییر نام پس از فروش

هرکسی که اپلیکیشن طبقه بندی eBay را روی گوشی هوشمند خود نصب کرده باشد ممکن است این سوال را داشته باشد. این برنامه اکنون با نام دیگری نامیده می شود و همچنین دارای یک نماد جدید است. طبقه بندی های eBay به سادگی تبدیل به طبقه بندی شده اند. این شرکت قبلاً این مرحله را اعلام کرده بود، اکنون تبدیل کامل شده است.

بستر، زمینه:اندروید

نام جدید: eBay classifieds در حال حاضر طبقه بندی شده است

رهایی:1393/04/17

حتی اگر نام و طراحی برنامه متفاوت باشد، چیز دیگری برای کاربران پورتال تغییر نکرده است. اصل شناخته شده باقی می ماند، کاربران می توانند اقلام را بخرند و بفروشند. تبلیغات، پیام ها و حساب های کاربری پس از تغییر باقی می مانند. پیوندهای پورتال قدیمی اکنون به طور خودکار به classifieds.de اشاره می کنند. ثبت نام جدید ضروری نیست.

برخی از دارندگان تلفن همراه به تازگی متوجه شده اند که یک برنامه جدید در تلفن همراه آنها وجود دارد، اگرچه خودشان آن را نصب نکرده اند – حداقل نه با این نام. با این حال، وضعیت به سرعت روشن می شود، زیرا این موضوع مربوط به یک آشنایی است.