این با داده های حساب شما اتفاق می افتد

از 5 سپتامبر، IBAN مشتریانی که این اطلاعات حساب را به Telefónica داده اند، با نام مستعار پردازش می شود. هدف از اقدام این است که بدانیم کدام قراردادها در Telefónica به یک حساب مرتبط هستند.

چرا اپراتور تلفن همراه شما واقعاً به IBAN شما نیاز دارد؟ واضح است، قرارداد هزینه دارد، شما با انتقال بانکی یا بدهی مستقیم الکترونیکی (ELV) پرداخت می کنید و جزئیات حساب شما از قبل مشخص است. همچنین: اگر پرداختی انجام نشد، o2 و شرکت باید بدانند که با چه کسی و با کدام حساب تماس بگیرند. اما o2 می خواهد از IBAN شما برای چیز دیگری در آینده استفاده کند و در حال حاضر به مشتریان آسیب دیده در مورد آن اطلاع رسانی می کند.

اما همچنین وجود دارد صفحه دیگر: از نظر تئوری، دانش به دست آمده می تواند برای انواع دیگر تبلیغات نیز مورد استفاده قرار گیرد. اگر خانواده‌ای را از وابستگی چندین قرارداد تلفن همراه به یک حساب تشخیص دهید، می‌توانید به طور خاص پیشنهادهای اضافی مناسب را به بازار عرضه کنید – خواه مورد نظر باشند یا نباشند.

با توجه به صفحه شفاف سازی که علاوه بر پیامک مشتری، از تغییر پیش رو نیز اطلاع رسانی می کند، فرد امیدوار است بتواند از این طریق پیشنهادات بهتری ارائه دهد. به عنوان مثال، قراردادهایی که قبلا به صورت جداگانه اجرا می شدند، می توانند ادغام شوند، برای مثال اگر مشتریان سال ها قرارداد تلفن همراه داشتند و بعداً Telefónica/o2 را برای اینترنت خط ثابت انتخاب کردند. چنین مواردی که تاکنون از مزیت های ترکیبی استفاده نشده است، از این طریق قابل کشف است که مشتریان از آن بهره مند می شوند.

Telefónica برای heise روشن کرده است که این مرحله مشکل ساز تلقی نمی شود:
سخنگوی شرکت می‌گوید: «رضایت اولیه برای پردازش داده‌های موجودی از مشتریان مخاطب قبلاً در جریان انعقاد قرارداد به دست آمده است. علاوه بر این، تحت تاثیر قرار مشتریان با پاسخ به پیامک دریافتی نسبت به استفاده از IBAN خود برای این منظور اعتراض دارند.منبع

بسیاری از مشتریان Telefónica/o2 این روزها پیامی از ارائه دهنده خود دریافت می کنند. به آنها اطلاع داده می شود که گروه در آینده از IBAN آنها متفاوت از قبل استفاده خواهد کرد. پشت این یک استراتژی تبلیغاتی جدید است که در حال حاضر طرفداران حفاظت از داده ها را به خود جلب کرده است.

o2 می‌خواهد از داده‌های حساب کاربری شما استفاده کند: چه چیزی پشت پیام است

چه o2، چه Telekom یا Vodafone – لغو می تواند برای شما ارزشمند باشد:

دسترسی به IBAN برای Telefónica ندارید؟ مشتریان باید اقدام کنند

Telefónica با کمیسر فدرال حفاظت از داده ها همکاری می کند، تا در کنار عمل در امنیت باشید. به گفته heise، ارزیابی هنوز در آنجا در انتظار است. با این حال، رویه مشابهی در نیدرزاکسن منجر به جریمه سنگین 900000 یورویی برای فولکس بانک هانوفر شد.