سال هنوز کاملاً به پایان نرسیده است، اما این مانع از راه اندازی گوگل نشده است بهترین افزونه های کروم در سال 2022 ویترین. اینها به دسته های بهره وری، تمرکز، بازی و ویدئو و یادگیری تقسیم می شوند. به طور کلی، گوگل حدود یک دوجین افزونه را انتخاب و ارائه کرد (منبع: Google).

نسخه:107.0

مجوز:نرم افزار رایگان

Google بسیاری از برنامه‌های افزودنی انتخاب شده را به طور جداگانه در یک صفحه فرعی در فروشگاه وب Chrome خلاصه کرده است، اما جالب است که نه همه افزونه‌های انتخابی.