بیشتر و بیشتر مردم مایل به خرید یک نیروگاه بالکن هستند و در نتیجه خودشان برق تولید می کنند. در همان زمان، فروشندگان بیشتر و بیشتری سیستم های خورشیدی کوچکی را ارائه می دهند که با قیمت های ظاهراً پایین فروخته می شوند. اما شما باید به دقت نگاه کنید، زیرا در زحل یک سیستم 120 یورو بیشتر از آنچه باید هزینه دارد.

نیروگاه بالکن در زحل به قیمت 799 یورو

اگر یک نیروگاه بالکن را به عنوان یک مجموعه کامل خریداری کنید، همه چیزهایی که برای راه اندازی آن نیاز دارید شامل می شود. اما هنوز به یک پایه نیاز دارید. این همیشه بستگی به این دارد که آیا واقعاً می خواهید مجموعه را در بالکن آویزان کنید (به eBay نگاه کنید) یا شاید بتوانید سیستم را روی یک سوله باغ نصب کنید. سپس می توانید از این براکت ها استفاده کنید (به eBay نگاه کنید). نیروگاه بالکن خود را به یک اسکله آویزان کردم و با آن پول زیادی پس انداز کردم.