مشارکت های تبلیغاتی روابط تجاری سختی هستند. هیچ فوتبالیستی لزوماً کفشی را که با آن عکس می گیرد نمی پوشد. با این وجود، نما باید در خارج حفظ شود. هرکسی که نایک را تبلیغ می کند اما آدیداس می پوشد مشکل دارد. آنچه در دنیای ورزش اعمال می شود در مورد گوشی های هوشمند نیز صدق می کند.

ایلان ماسک می خواهد جوایز فرستنده را در توییتر لغو کند