آیا طیف گسترده ای از ایستگاه های تلویزیونی خدمات عمومی به زودی به پایان می رسد؟ یک معاهده دولت رسانه ای جدید به ARD و ZDF آزادی بیشتری می دهد – و این می تواند منجر به کمرنگ شدن این پیشنهاد شود. حتی ایستگاه های تلویزیونی شناخته شده ای مانند Kika یا ZDFneo نیز در وضعیت امنی نیستند.

آلمان گران ترین سرویس پخش عمومی در جهان را دارد. در ازای هزینه پخش ماهانه 18.36 یورو، شهروندان طیف گسترده ای از برنامه ها را از ARD، ZDF و Deutschlandradio دریافت می کنند. این تنوع به ویژه در برنامه تلویزیونی مشهود است، جایی که 21 ایستگاه تلویزیونی منتظر بینندگان هستند. با این حال، در آینده، تعداد آنها می تواند به طور قابل توجهی کمتر شود.

معاهده دولت رسانه جدید: برای Kika، ZDFneo و شرکت در تلویزیون خطی خاموش است؟

نخست وزیران ایالت های فدرال در مورد اصلاح ÖRR به توافق رسیده اند. معاهده دولت رسانه ای جدید از 1 ژوئیه 2023 لازم الاجرا شدن، با برنامه های اجباری تلویزیون خطی آزادی بیشتری به صدا و سیما می دهد. در آینده فقط باید برنامه های زیر اجباری است:

  • اولین
  • ZDF
  • برنامه های سوم (WDR، NDR و غیره)
  • 3 نشست
  • نوع

همه کانال های دیگر پخش کننده ها می توانند به اینترنت منتقل شوند. اینها برای مثال عبارتند از کانال کودکان (کیکا)، ZDFneo یا Phoenix. اما قبل از ناپدید شدن ایستگاه‌های تلویزیونی از تلویزیون خطی، نهادهای نظارتی مربوطه باید توافق کنند (منبع: Tagesschau).

ارائه دهندگان پخش جریان بیشتر و بیشتری بینندگان را جلب می کنند:

هیچ تغییری در هزینه پخش

تامین مالی پخش خدمات عمومی بخشی از معاهده دولتی رسانه ای جدید نیست. مسائل مالی قرار است بعداً در مرحله اصلاحی دوم مورد بررسی قرار گیرد. برای شهروندان فعلاً 18.36 یورو برای هر خانوار و ماه باقی خواهد ماند – و اگر می خواهید به پیشنهاد جدید ARD Plus دسترسی پیدا کنید، 5 یورو اضافی. اخیراً، یورگ شوننبورن، مدیر برنامه WDR نیز ادغام تمام کتابخانه های رسانه ای ÖRR را پیشنهاد کرد.