بنابراین قانون این است: در شلوغی و شلوغی (مرکز خرید، ایستگاه قطار، فرودگاه) چشمان خود را باز نگه دارید – به خصوص زمانی که شخصی ناگهان چتر را باز می کند. این می تواند یک انحراف عمدی باشد که شروع به سرقت تلفن های همراه و سایر اشیاء قیمتی کند.