در ساختمان‌های آپارتمانی، همسایگان نقش مهمی در هزینه‌های گرمایش شما دارند. اگر در آپارتمان همسایه گرمایش کمی وجود دارد یا اصلاً وجود ندارد، گرمایش خود شما باید بیشتر اوقات روشن شود – اما بسته به مکان، تفاوت هایی وجود دارد. در بدترین حالت، فقط صاحب خانه می تواند کمک کند.

هزینه های بالاتر چون همسایه گرم نمی کند

این در ساختمان های آپارتمانی تاثیر دارد رفتار گرمایشی همسایگان مجاور به آپارتمان خودت این عمدتا به این دلیل است که دیوارهای داخلی در ساختمان های مسکونی معمولاً عایق کمتری نسبت به دیوارهای خارجی دارند. اگر آپارتمان همسایه بدون گرمایش باقی بماند، گرمایش در آپارتمان شما باید افزایش یابد – که در هزینه های اضافی منعکس می شود.

بسته به موقعیت آپارتمان تفاوت هایی وجود دارد. در حالی که رفتار گرمایش همسایگان در همان طبقه می تواند تأثیر قابل توجهی داشته باشد، وضعیت اغلب برای همسایگان بالا و پایین خانه شما متفاوت است. این حداقل در صورتی است که مقررات قابل اجرا برای حداقل نیاز برای حفاظت حرارتی قابل احترام باشد اینها بیان می کنند که دمای کف باید بین 15 تا 19 درجه باشد (منبع: تی آنلاین).

اگر دمای کف به وضوح کمتر باشد، مستاجران می توانند با صاحب خانه تماس بگیرند. سپس طبق قانون صرفه جویی در مصرف انرژی باید سقف ها را بازسازی کند. با این حال، حق داشتن یک آپارتمان گرم همسایه وجود ندارد. با این حال، اگر مستاجران به تعهدات گرمایشی خود عمل نکنند، صاحبخانه می تواند درگیر شود. با این حال، کاهش اجاره برای آپارتمان های سرد مجاور در اینجا ارائه نشده است.

شما می توانید مصرف برق خود را با یک نیروگاه بالکن کاهش دهید:

مستاجران گرم نمی کنند: هشدار صاحبخانه

اگر مستاجر به طور دائم تصمیم بگیرد که گرمایش را روشن نکند، می تواند توسط صاحبخانه به او هشدار داده شود. پیشینه: طبق قرارداد اجاره، مستاجران موظفند با دقت و دقت با آپارتمان رفتار کنند. از آسیب های ناشی از گرمایش نامناسب باید جلوگیری کرد. پس از اخطار اول، اخطار دوم می تواند دنبال شود، پس از آن می توان فسخ را به عنوان آخرین راه حل اعلام کرد.