به گفته گوگل، آزمایش‌ها نشان داده است که چنین مهلت زمانی می‌تواند در منصرف کردن کاربران از نظرات سمی بیشتر موفقیت‌آمیز باشد. پس از ممنوعیت، کاربران کمتر به نقض دستورالعمل های انجمن ادامه می دهند. اما عملکرد در ابتدا وجود دارد فقط برای نظرات انگلیسی در دسترس. در ماه های آینده به سایر زبان ها نیز تعمیم خواهد یافت.

از آنجایی که به گفته گوگل، سیستم های خود “همیشه درست نیستند” به کاربران این فرصت داده می شود تا از بلوک موقت استفاده کنند برای گذاشتن بازخورد. Google باز می‌گذارد که آیا می‌تواند چنین مهلت زمانی را زودتر پایان دهد یا خیر.

این ترفند باعث می‌شود نپسندیدن‌های YouTube دوباره قابل مشاهده باشد:

یوتیوب با نظرات اسپم مبارزه می کند

نسخه:متفاوت است

گوگل دستورالعمل های انجمن را برای نظرات YouTube سخت تر کرده است. هرکسی که بدرفتاری می کند باید انتظار محرومیت 24 ساعته در آینده را داشته باشد. این پلتفرم همچنین می‌خواهد اقدامات قوی‌تری علیه نظرات هرزنامه انجام دهد و به یادگیری ماشینی متکی است.منبع