نسخه:متفاوت است

در این ویدیو می توانید ببینید که چرا هرگز نباید از طریق آیفون در YouTube Premium مشترک شوید:

YouTube Premium از 11.99 یورو در ماه

را تمایز بسته به وضوح ویدئو برای یوتیوب جدید نیست. با ارائه تلویزیون YouTube، اگر قرار باشد ویدیوها با کیفیت 4K یا 8K تماشا شوند، پول بیشتری روی میز وجود دارد. حتی با وجود سرویس Stadia که اخیراً متوقف شده است، کاربران مجبور بودند برای وضوح بالاتر هزینه بیشتری بپردازند.