به طور خاص نامگذاری شود “Mac14.6” و “Mac15.4”. اولین نتایج معیار قبلاً از اولین رایانه ساخته شده بود. به احتمال زیاد، این عدد متعلق به یکی از مک بوک پروهای جدید آینده است. به هر حال، این قطعا یک کامپیوتر با Apple M2 Max جدید است. جانشین M1 Max را باید در مک بوک پرو آینده (مدل های 14 و 16 اینچی) و نسخه جدید مک استودیو پیدا کنید.

Steam مقادیر کاملاً آموزنده و آماری را برای پلتفرم خود به صورت ماهانه ارائه می دهد. اطلاعات مربوطه را می توان در سخت افزار و نرم افزار کاربران نیز یافت. در لیست رایانه‌های مورد استفاده با سیستم مک، شماره شناسایی مک‌های از قبل شناخته شده نیز ظاهر می‌شود دو مدل جدید که هنوز قابل تخصیص نیست (منبع: Steam از طریق MacRumors).

با توجه به دانش فعلی، متأسفانه اپل چنین چیزی را برنامه ریزی نمی کند:

به روز رسانی iMac نیز کاملاً منتفی نیست. امسال با دست خالی رفت و مانند مک مینی منتظر آپدیت M2 است. از سوی دیگر، مک بوک ایر با M2 نباید در سال 2023 به روز رسانی بیشتری دریافت کند. این احتمال وجود دارد که اپل تنها دو سال دیگر یعنی در سال 2024 دوباره لوفتیکوس را بازبینی کند.