اپل امسال با نسل سوم آیفون SE تغییری در طراحی ایجاد نکرد. سپس این موضوع با آیفون SE 4 آینده تغییر خواهد کرد. این فرض مجدداً توسط گزارش یک خودی آگاه تأیید می شود. او مطمئن است: اپل به طور کامل مدل ارزان جدید را دوباره طراحی می کند، اما در حال حفاری یک طرح چهار ساله است.

سیب