اولین فرستنده در لبه پرتگاه است

ARD در حال حاضر سه کانال تخصصی ارائه می دهد. در آینده، بینندگان تلویزیون می توانند بدون کانال کار کنند. رئیس ARD تام بوهرو اکنون به این موضوع اشاره کرد. بوهرو همچنین در مورد میزان هزینه پخش اظهار نظر کرد – و سخنان این 64 ساله نباید به مذاق همه خوش آید.

بوهرو با توجه به آزادی های جدید در معاهده دولت رسانه ای (منبع: Handelsblatt) گفت: ما از آن استفاده خواهیم کرد. از فرستنده ای که اول ناپدید می شود می تواند یکی باشد. از آنجایی که تام بوهرو تنها رئیس موقت ARD است، این سمت هر شش ماه یکبار بین مدیران ARD تغییر می کند. Buhrow مدیر WDR است و بنابراین مسئول One است. بوهرو می خواهد در سال جدید “کاملاً بدون تعصب” تماشا کند، اگر امکان انتقال One به اینترنت وجود داشت.

پخش عمومی در آلمان در آینده آزادی بیشتری خواهد داشت. این امر با معاهده جدید دولت رسانه ای امکان پذیر شده است که سال آینده از پارلمان های ایالتی عبور می کند و از اول ژوئیه لازم الاجرا می شود.

اگر تمایلی به تماشای تلویزیون ندارید، می توانید از ارائه دهندگان پخش جریانی استفاده کنید:

کاهش هزینه مجوز از نظر ریاضی امکان پذیر نیست

مهمترین نوآوری: فقط Das Erste، ZDF، برنامه های سوم (WDR، NDR و غیره)، 3sat و Arte باید در تلویزیون خطی ارائه شوند. بقیه می توانند پخش کننده ها را به شبکه انتقال دهند. از این رئیس ARD بوهرو می خواهد از این فرصت استفاده کند.

رئیس ARD در تلویزیون خطی به Aus von One اشاره می کند

یکی کاهش هزینه پخش، که در حال حاضر 18.36 یورو در ماه و خانواده است، رئیس ARD را نمی بیند (منبع: FAZ). برعکس: به گفته بوهرو، از نظر ریاضی ممکن نیست «هزینه پخش افزایش پیدا نکند.» با این وجود، ÖRR در مسیر اصلاحاتی است که در هزینه‌ها نیز صرفه‌جویی می‌کند. او از جمله به انتقال مشترک با ZDF اشاره کرد. بوهرو انتظار دارد که کتابخانه های رسانه ای دو پخش کننده از سال 2030 ادغام شوند. یورگ شوننبورن، مدیر برنامه WDR نیز آرزوی مشابهی را ابراز کرد.منبع

نوربرت هیملر، مدیر ZDF، آن را بسیار متفاوت می بیند. او چند روز پیش توضیح داد که ZDF می‌خواست کانال‌های مورد علاقه خود ZDFneo و ZDFinfo را حفظ کند.