در اشتوتگارت، مصرف کنندگان می توانند مشتاقانه منتظر یک جایزه جدید اسقاط باشند. پایتخت بادن-وورتمبرگ در کمپین تعویض دستگاه شرکت می کند از طریق یک برنامه بودجه تا سقف 150 یورو هنگام تصمیم گیری در مورد یک دستگاه جدید کارآمد جهش کنید. بسته به نوع دستگاه قدیمی، شرایط متفاوتی از نظر سنی اعمال می شود. شهروندان و سازمان‌های اشتوتگارت می‌توانند از برنامه بودجه با اثر فوری استفاده کنند.