کلاسیک از سال 1991:

آلمان اندکی پس از اتحاد مجدد. فیلمی وارد سینما می شود و تبدیل به یک فرقه مطلق می شود – Manta Manta. بیش از 30 سال بعد، عاقبت بی وقفه پخش می شود. تریلر اول طعم اول را می دهد و ثابت می کند که تیل شوایگر جدی است و کارها را به نصف انجام نمی دهد.

بلکه نمی‌خواهیم طرح را فاش کنیم. اما وقتی مشخص شد: تیل شوایگر به معنای تجارت است. در قسمت دوم او نقش کارگردان را نیز بر عهده می گیرد و نه تنها شخصیت هایی را که قبلاً می شناسیم گرد هم می آورد، مثلاً علاوه بر تینا رولند نیز حضور خواهند داشت. مایکل کسلر در نقش امضای خود از “کلوسی” وجود داشته باشد، بلکه تعداد زیادی ستاره دیگر نیز وجود دارد. دختران شوایگر، اما و لونا، و همچنین موریتز بلیبترئو، ووتان ویلک مورینگ، نیلام فاروق، اکسل اشتاین و حتی لوکاس پودولسکی و فرانک بوشمن را باید به طور خلاصه دید. به طور خلاصه: اشراف سینمای کنونی آلمان حول ماشین فرقه دهه 1980 جمع می شوند.

آیا این ترکیب در بین مردم طنین انداز می شود و آیا فیلمی درباره خودرویی که امروزه تقریباً فراموش شده است هنوز کار می کند؟ تیل شوایگر و گروهش می خواهند بدانند و آن را در بهار 2023 به ما ثابت کنند – موفق باشید.