هنوز یک جنگ مذهبی در دنیای گوشی های هوشمند وجود دارد. برخی iOS را ترجیح می دهند، برخی دیگر اندروید. استدلالی که اغلب برای iOS مطرح می شود این است که استفاده از آن راحت تر است. با این حال، یک مطالعه توسط متخصصان با این موضوع مخالف است.