آلمان و اروپا برای تامین گالیوم و ژرمانیوم به چین وابسته هستند. ژرمانیوم می شود برای سلول های خورشیدی، بلکه برای لنزهای مادون قرمز و تراشه های کامپیوتری مورد نیاز است. گالیوم به نوبه خود برای ساخت گوشی های هوشمند، ماهواره ها و رادارها و موارد دیگر ضروری است. به احتمال زیاد در آینده نزدیک به دست آوردن فلزات گرانتر و کندتر می شود. تأثیرات بر قیمت ماژول های خورشیدی ممکن است.

دولت چین اعلام کرده است صادرات گالیم و ژرمانیوم را محدود کنید. از اول آگوست برای صادرات فلزات مجوزهایی لازم است که به منزله کنترل صادرات است. این اقدام واکنشی مستقیم به ایالات متحده در نظر گرفته می شود که رهبر بازار جهانی لیتوگرافی هلندی ASML را مجبور کرده است که فقط سیستم های قدیمی را به چین بفروشد.

اگرچه چین بر بازار مسلط است و ارزان ترین محصولات را ارائه می دهد، اما گالیوم و ژرمانیوم در کشورهای دیگر نیز تولید می شود. بلژیک، کره جنوبی و ژاپناما ایالات متحده آمریکا نیز این فلزات را تولید می کند. دیگر تولیدکنندگان بزرگ روسیه و اوکراین هستند.