افسران پلیس در تسلا قفل شده اند: تعقیب و گریز کنجکاو با سرعت پیاده روی

برای دو افسر پلیس از بازل، رویای یک تسلا به عنوان یک وسیله نقلیه شرکتی به یک کابوس تبدیل شده است. هنگام تعقیب یک دوچرخه سوار در حال دور شدن، معلوم شد که درب های الکترونیکی کنترل شده خودروهای الکترونیکی مسدود شده اند. این دو مامور در خودروی خود محبوس شده بودند و در ابتدا نتوانستند خارج شوند. سپس صحنه های غیرعادی به وجود آمد، زیرا دوچرخه سوار متوجه وضعیت اسفبار ماموران پلیس شد و اصرار داشت که آنها را از بینی هدایت کند.

تعقیب و گریز بسیار آرام تنها زمانی تغییر کرد که دوچرخه سوار کمی حوصله اش سر رفت و به گفته پلیس تصمیم گرفت تسلاس را با دوچرخه خود هل دهد. از آنجایی که درهای ورودی بیشتر باز نمی شد، مأموران پلیس به آن مراجعه کردند نمای درب بال چپ عقب. سپس یکی از افسران توانست از پنجره تسلا خارج شود و دوچرخه سوار را دستگیر کند. گفته می شود که او مواد مخدر همراه خود داشته و برای پلیس آلمان شناخته شده بود (منبع: پرایم نیوز).

همانطور که در گزارش ماموریت می توان خواند، دوچرخه سوار نه تنها به رانندگی ادامه نداد، بلکه این کار را نیز کرد با آرامش کامل در مقابل تسلا مدل X با سرعت پیاده روی رکاب زد. مقامات چاره ای جز پیروی از او نداشتند – آن هم با سرعت پیاده روی. در این برهه از زمان، بررسی‌های هویتی و هویتی پیش‌بینی‌شده اولیه مطرح نبود.

پلیس بازل این حادثه را تایید کرد، اما همچنین اشاره کرد که استفاده کلی از تسلاس کاملاً ثابت شده است خواهد داشت. این اولین بار از زمان خرید در سال 2019 است که مقامات نمی توانند خودروی برقی خود را ترک کنند. هنگام خرید خودروهای بعدی در ابتدای سال 2022، تصمیم به خرید هشت نیسان لیف گرفته شد.منبع در طی یک عملیات، دو افسر پلیس در سوئیس نتوانستند تسلا خود را ترک کنند. خودروی برقی درها را مسدود کرد و ماموران داخل خودرو را قفل کردند. اما بعد از آن که یک دوچرخه سوار مأموران پلیس دستگیر شده را کشف کرد، واقعاً عجیب شد.

تسلا

گرفتار شدن در تسلا: پلیس ها نمی توانند خارج شوند

Cuphead در سیستم بازی تسلا

پلیس بازل: تسلا خود را ثابت کرده است

افسران پلیس زندانی می توانستند زمان را به گونه ای دیگر بگذرانند: