دو موتور الکتریکی، هر کدام یکی در محورهای جلو و عقب، سیستم تمام چرخ محرکی را که سوبارو به آن معروف است، ارائه دهد. سال‌هاست که این خودروساز بیشترین خودروهای سواری با چهار چرخ متحرک را در جهان فروخته است، این خودروها به نوعی اسب سرگرمی سنتی سوبارو هستند. این به سوبارو تخصص در عملکردی می‌دهد که مانند گذشته به ندرت با وسیله نقلیه آفرود سبک زندگی به نام SUV مورد پسند قرار می‌گیرد.