بر اساس MDR، بیش از 580 ارائه دهنده برق در حال حاضر قیمت های خود را افزایش داده اند و هیچ برنامه ای برای بررسی آنها قبل از اجرایی شدن قانون جدید وجود ندارد. اکنون افزایش قیمت ها دیگر بررسی نمی شود و مشتریان در رحمت آنها هستند. علاوه بر این، حتی خود دفتر کارتل فدرال نیز معتقد نیست که کنترل با تیم فعلی امکان پذیر است.

با یک نیروگاه بالکن می توانید در مصرف برق صرفه جویی کنید:

قیمت بالای برق همچنان باقی است