اطمینان غم انگیز در قیمت تایید شد

خودروهای الکترونیکی با گذشت زمان ارزان تر از موتورهای احتراقی می شوند با وجود قیمت های خرید بالاتر این نتیجه مقایسه کل هزینه انجام شده توسط موسسه Fraunhofer به نمایندگی از شرکت دولتی Now GmbH بود. بر این اساس اولین خودروهای الکترونیکی در حال ورود هستند در حال حاضر پس از سه سال برابری هزینه با مدل های احتراق که خرید آنها ارزان تر است.

بنابراین مزیت هزینه فعلی به شدت به یارانه خودروهای الکترونیکی بستگی دارد. بدون آنها، پیروزی استرومر در جنگ قیمت دشوارتر خواهد بود.منبع

را فقط سود واقعی مربوط به هزینه های انرژی است. در حالی که تحلیل فرض می‌کند که سوخت‌های کلاسیک در نتیجه قیمت‌گذاری CO2 گران‌تر می‌شوند، افزایش تحرک الکترونیکی برق در چشم انداز ارزان تر است انجام دادن.

اگر مشوق‌های اضافی برای خودروهای الکترونیکی در نظر گرفته نشود، احتمالاً زمان زیادی طول می‌کشد تا یک خودروی الکتریکی از نظر هزینه‌های کلی به موتور احتراقی برسد. حتی پایان پاداش زیست محیطی تفاوت بزرگی ایجاد می کند: «اگر هزینه های کسب ثابت بماند فقط خودروهای کلاس متوسط ​​نسبت به موتورهای بنزینی مزیت هزینه دارند مطابق با موسسه Fraunhofer (منبع: Now GmbH).

مشکل منابعی است که مزیت هزینه خودروهای الکتریکی از آن تامین می‌شود: موسسه فراونهوفر علاوه بر هزینه‌های انرژی پایین‌تر برای برق، پاداش زیست محیطی، معافیت از مالیات خودرو و درآمد حاصل از سهمیه گازهای گلخانه ای.

یک ماشین الکترونیکی اجاره کنید و یک جایزه زیست محیطی دریافت کنید

هرچه جوایز زیست محیطی کمتر باشد، زمان بیشتری طول می کشد تا یک خودروی الکترونیکی بازده داشته باشد:

خودروهای الکترونیکی ارزان؟ بدون پاداش محیطی کار دشواری خواهد بود

اگر یک ماشین الکتریکی رانندگی می کنید یا می خواهید از موتور احتراقی دور شوید، می توانید منتظر هزینه های کمتر باشید. همانطور که کارشناسان اکنون اطمینان می دهند، خودروهای الکتریکی در دراز مدت ارزان تر هستند. اما رسیدن به آن زمان زیادی طول می کشد – و مزیت هزینه در لبه چاقو است.

خودروهای الکترونیکی ارزان‌تر از موتورهای احتراقی: در حالت ایده‌آل، سرعت آن به همین شکل است

همه این مزایا هستند انگیزه های سیاسی، برای ایجاد جذابیت بیشتر حرکت الکترونیکی. پاداش زیست محیطی در حال حاضر کمتر از سال 2022 پرداخت می شود. حق بیمه یارانه تا پایان سال 2025 کاهش می یابد. همچنین مزیت مالیاتی و سهمیه گازهای گلخانه ای است به هیچ وجه پاداش تضمین شده برای ابدیت.

حداقل برای مدل های میان رده این سرعت می تواند باشد. ماشین های جمع و جور و کوچک در حال حاضر به اندازه خودروهای الکترونیکی بسیار گرانتر از موتورهای احتراقی هستند بسیار طولانی بازپرداخت هزینه ها از طریق هزینه های کمتر درایو و سایر مزایای هزینه مانند پاداش زیست محیطی زمان می برد.

اما پس از آن خودروهای الکترونیکی میان رده این کار را انجام خواهند داد تنها پس از پنج تا هشت سال ارزان تر است دور شدن از سوی دیگر، خودروهای کوچک و جمع و جور در نظر گرفته شده در تجزیه و تحلیل، با همان قیمت خرید خواهند بود، اما بدون خود پاداش زیست محیطی. پس از یک دوره نگهداری 15 ساله همچنان گران تر است نسبت به مشعل های مشابه