ممکن است قیمت در حال حاضر بالاتر باشد. قیمت از 1/3/2023 ساعت 4:33 بعد از ظهر