اطلاعات بیشتر در مورد iPad و iPad Pro جدید در ویدیو:

آنچه مسلم است این است که طراحی مداد رنگی لاجیتک نمی تواند مطابق با مداد اپل باشد. با این حال، هنگامی که صحبت از طیف عملکردها می شود، قلم لاجیتک با وجود اشکالات جزئی، ظاهر خوبی را کاهش می دهد. کسی که خیلی نقاشی نمی کشد، بلکه می نویسد، همچنین باید از مداد رنگی لاجیتک راضی باشد.