چه می‌خواهید امضای ایمیل خود را زیبا کنید یا می‌خواهید مطمئن شوید که زبان‌های دیگر متوجه می‌شوند که ترتیب اعداد پشت آن شماره تلفن شماست: با علامت تلفن می‌توانید شماره را در Word, Mail & Co. highlight وارد کنید. خوب. این دقیقاً چگونه کار می کند و از کدام نمادها باید برای چه اهدافی استفاده کنید، ما در اینجا به شما نشان می دهیم.

منبع برای راحتی، نمادهای تلفن اغلب در زیر فونت قرار می گیرند چیزهای بال توصیه شده. با این حال، در اینجا باید کمی مراقب باشید. فونت مایکروسافت روی هر سیستم عاملی از قبل نصب نشده است، به عنوان مثال در اندروید یا macOS ممکن است باعث شود نماد تلفن نمایش داده نشود یا به عنوان یک کادر خالی (نمادهای گم شده) باشد. به همین دلیل، توصیه می کنیم فقط در مواردی که مطمئن هستید نماد به درستی نمایش داده می شود، از نماد تلفن Wingdings استفاده کنید. به عنوان مثال، اگر از آن برای ارائه پاورپوینت استفاده می کنید یا یک سند DOCX را برای Word ارسال می کنید.