یک ژنراتور خورشیدی با باتری و انرژی خورشیدی کار می کند:

مزیت ژنراتور دیزلی چیست؟

Scheppach DGS5500 اساساً یک مولد برق بسیار قدرتمند است که اتصالات زیادی از جمله اتصال 400 ولت را ارائه می دهد. برای مثال می‌توانید از آن برای تغذیه خانه متحرک یا شارژ یک خودروی الکترونیکی در صورت لزوم استفاده کنید. اما بزرگترین مزیت در سوخت است. در حالی که شما رسما فقط مجاز به احتکار 20 لیتر بنزین هستید، این مقدار برای گازوئیل 200 لیتر است. بنابراین، اگر منبع زیادی از سوخت دیزل دارید، می‌توانید برای روزها با چنین ژنراتور برق دیزلی در زمانی که برق واقعاً قطع می‌شود، مقاومت کنید.